Zaloguj

Archiwum aktualności

Walne Zebranie 30.06.2009r.

2009-06-23

Zapraszam na Walne Zebranie

Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009r.

w Urzędzie Miejskim w Nidzicy (Sala Konferencyjna).

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór protokolanta zebrania
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
 6. Przyjcie protokołu z dnia 14.01.2009r.
 7. Przyjęcie Uchwał w sprawach:
  - przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2008r. (Uchwała II/03/09)
  - zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. (Uchwała Nr II/04/09)
  - uchwalenia zmian Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego (Uchwała Nr II/05/09)
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie zebrania

 

Prezes Zygmunt Szatkowski

Renata

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn