Zaloguj

Aktualności

«123»

Rodzinny Festyn Kulturalno - Sportowy "Questing Z LOT-em nad Omulewem"

2019-07-19 | Wyświetleń: 723

Rodzinny Festyn Kulturalno - Sportowy "Questing z LOT-em nad Omulewem" 2019 rok

Zapraszamy serdecznie !!!!

Trasa Rajdu Rowerowego "Tour de Omulew": https://www.strava.com/routes/20116576

Regulaminy:

więcej »

RODO

2019-07-18 | Wyświetleń: 608

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego  informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego. Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego  jest  w Nidzicy ul. Plac Wolności 1,
  13-100 Nidzica.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, takim jak: biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Pana prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli cel jest z art. 6 ust. 1 lit a to ma Pani/Pan prawo do pisemnego cofnięcia zgody w każdym momencie.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  3. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.

Zakończył się proces certyfikacji jednostek Informacji Turystycznej.

2016-12-19 | Wyświetleń: 1792

Zakończył się proces certyfikacji jednostek Informacji Turystycznej.

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymało

w sumie 39 jednostek IT z terenu Warmii i Mazur.

Miło nam poinformować, że

Informacja Turystyczna w Nidzicy otrzymała 2 gwiazdki, 

a Centrum Informacji Turystycznej w Kozłowie otrzymało 1 gwiazdkę.

Tegoroczna certyfikacja była przeprowadzona już po raz trzeci,

jednak w tym roku przeprowadzono ją według nowych kryteriów,

które mają na celu podnoszenie jakości Informacji Turystycznej w Polsce.

Przyznane w tym roku certyfikaty ważne będą przez 2 lata,

a więc do grudnia 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich certyfikowanych

jednostek Informacji Turystycznej

w województwie warmińsko – mazurskim

wraz z przyznaną liczbą gwiazdek.

więcej »

LOT-owcy w Belwederze

2016-11-26 | Wyświetleń: 1601

Jak co roku z członkowie LOT PN wspólnie świętują Andrzejki.
Tym razem w dniu 25 listopada 2016r. wraz z B.T.”EWA TRAWEL”
 oraz sympatykami LOT PN wyjechaliśmy wspólnie do WARSZAWY. 
Grupa uczestniczyła w Targach Turystycznych w Warszawie,
była to niebywała okazja nawiązać nowe kontakty biznesowe
.
Mieliśmy okazję obejrzeć  imponujące stoiska 450 wystawców z 50 państw,
towarzyszące im atrakcje i animacje sprawiły, że targi tętniły gwarem rozmów,
muzyką z różnych stron świata i feerią barw prawie wszystkich kontynentów.  
Kolejną  Atrakcją było zwiedzanie Belwederu oraz otaczającego go parku,
a uwieńczeniem wycieczki uroczysta kolacja w Dworku Dłużniewo pod Płońskiem. 
Koszt wyjazdu wraz z obiadokolacją dla Członków LOT PN z osobą towarzyszącą to 100 zł od osoby.
 Resztę kosztów pokryła LOT PN w ramach podziękowania za całoroczną współpracę.

więcej »

«123»

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn