Zaloguj

Legendy i wierzenia


Bóg śpi na Mazurach

2013-06-03 | Wyświetleń: 755

Bóg śpi na Mazurach, bohater tej wydanej w 1956r. powieści Hansa Helmuta Kirsta mówi o swojej mazurskiej ojczyźnie: „ To najpiękniejszy skrawek ziemi na tym świecie. Jeszcze nie zniszczony, jeszcze wszystko, co się tu znajduje, to czysta natura. Kiedy Bóg idzie odpoczywać, kiedy chce spać, wierzę, że przychodzi do nas, żeby spać tutaj”.

 

Mazurzy i mieszkańcy mówiący w dialekcie dolnoniemieckim (plattdeusch)? Wierzyli w kłobuki nazywali je alfami czy koboldami. Sporo tekstów zostało zaczerpniętych  ze zbiorów podań ludoznawcy i etnologa Eryka Pohla. Praca jego „Die Volkssagen Ostpreussens” ukazała się dwa lata po jego śmierci w 1943r w Królewcu. Był on zadeklarowanym nazistą i członkiem NSDAP, to książce jego nie sposób odmówić wartości naukowej i źródłowej. Bazowała ona na rękopiśmiennej kartotece Instytutu Badań Regionalnych i Ludoznawczych na Uniwersytecie w Królewcu.  

OPRACOWAŁ: Ryszard Oswald Bandycki

 

Zbiór wybranych mazurskich podań ludowych z okolic: Nidzicy, Olsztynka, Ostródy i Szczytna.

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn