Zaloguj

Archiwum aktualności

kONFERENCJA

2011-03-17

Ludzie aktywni to skarb naszej gminy PDF Drukuj
Redaktor: Paweł Usiądek
23.03.2011.

W Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbyła się w dniu 16 marca z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Nidzickiej i Burmistrza Nidzicy Dariusza Szypulskiego konferencja “Działalność rad sołeckich, stowarzyszeń pozarządowych na rzecz wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwoju i promocji wsi”.

Konferencję otworzył burmistrz Nidzicy D. Szypulski. Powitał przybyłych gości. Podkreślił, że gmina, to nie tylko miasto Nidzica, to również wsie, 33 sołectwa.
- Najistotniejszym jest fakt, że na wsi z dnia na dzień budzi się coraz większa aktywność lokalna. Jest to najcenniejsze dobro, które mamy na wsiach, oni decydują o jakości życia na wsi. Na wsiach zachodzą bardzo duże zmiany, są widoczne. Rozwojowi muszą towarzyszyć środki finansowe. Płyną one na wieś w różnych formach, dopłaty bezpośrednie dla rolników, środki na inwestycje infrastrukturalne lub na mniejsze projekty, mówił burmistrz.
Hubert Domański przedstawiciel Towarzystwa Ziemi Nidzickiej, które obok stowarzyszeń pozarządowych i Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego był głównym organizatorem konferencji. Przypomniał o zachodzących po 1989 roku procesach transformacji ustrojowych, społecznych, gospodarczych w środowisku wiejskim. W pierwszym okresie doprowadziło to degradacji środowisk wiejskich pogłębionych przez upadek małych gospodarstw rolnych, drobnych hodowców, likwidacja PGR, szkół i niż demograficzny. Zjawiska te przyczyniły się do zerwania więzi lokalnych, która od wieków było siłą środowiska wiejskiego. Społeczność, szczególnie młodsze pokolenia szukały zaspokojenia potrzeb na przystankach, pod sklepami. Koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zmusił do szukania rozwiązań i ratowania społeczności wiejskich. Na nowo zaczęto tworzyć warunki do integracji środowiska. Powstawać zaczęły stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, odbudowywała się rola sołtysa - lidera. Swoje osiągnięcia, sukcesy prezentawały sołectwa i stowarzyszenia - Grzegórzki, Bolejny, Jabłonka, Orłowo i OCAL, Wietrzychowo, Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego.


Wojciech Rzodkiewicz

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn