Zaloguj

Archiwum aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LOT PN

2011-04-30

Porządek Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Organizacji Turystycznej

Powiatu Nidzickiego

w dniu 11.05.2011r.

I termin - godz. 15.30, II termin godz. 15.45

Porządek Walnego Zebrania

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Wybór protokolanta zebrania
  4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
  5. Przyjęcie protokołu z dnia 18.03.2010 r.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

-         Przyjęcia planu działania Stowarzyszenia w roku 2011 (Uchwała I/01/11)

-         Przyjęcia budżetu na rok 2011 (Uchwała Nr I/02/11)

-         Przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2010r. (Uchwała II/03/11)

-         Zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (Uchwała Nr II/04/11)

  1. Wolne wnioski
Renata

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn