Zaloguj

Archiwum aktualności

Zaproszenie Walne - luty 2008

2008-02-05

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej

Powiatu Nidzickiego

zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia

na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

które odbędzie się dnia 15 lutego 2008r.
I termin o godz. 1630, II termin o godz. 1645

w Stołówce Internatu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących,

Nidzica, ul. Wyborska.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku zebrania

3. Wybór protokolanta zebrania

4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał

6. Przyjcie protokołu z dnia 12.06.2007r.

7. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu

8. Dyskusja

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

10. Przyjęcie Uchwały w sprawie:

- udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

(Uchwała Nr I/01/08)

11. Wybór Prezesa

12. Wybór Członków Zarządu

13. Wybór Komisji Rewizyjnej

14. Przyjęcie Uchwał w sprawach:

- wysokości składek członkowskich

(Uchwała Nr I/02/08)

- przyjęcia planu działalności Stowarzyszenia roku 2008

(Uchwała Nr I/03/08)

- przyjęcia budżetu na rok 2008

(Uchwała Nr I/04/08)

15. Wolne wnioski

16. Zakończenie zebrania

Renata

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn