Zaloguj

Archiwum aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Człnków LOT PN - 2014

2014-06-23

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie  Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego, które odbędzie się w dniu 26.06.2014r. (czwartek) I termin - godz. 1700, II termin - godz. 1715 w Zajeździe Myśliwskim w Wiknie.

 

 

 

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór protokolanta zebrania
  4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
  5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
  6. Przyjcie protokołu z dnia 20.04.2013r.
  7. Przyjęcie Uchwał w sprawach

-          Przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2013r. (Uchwała Nr I/01/14)

-          Zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. (Uchwała Nr I/02/14)

-          Przyjęcia planu działalności Stowarzyszenia roku 2014 (Uchwała Nr I/03/14)

-          Przyjęcie budżetu na rok 2014 (Uchwała Nr I/04/14)

  1. Wolne wnioski
  2. Zakończenie zebrania

                                                                                                           Zarząd

Lokalnej Organizacji Turystycznej

Powiatu Nidzickiego

Po zebraniu planowany jest poczęstunek (kawa, herbata, obiad) dla członków LOT PN i osób towarzyszących.

Przewidziana jest składka na poczęstunek  po 30 zł od osoby.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne Zebrania Członków LOT PN telefonicznie do


dnia
25 czerwca 2014r. do godziny 10.00!

(Renata Żbikowska -  tel. 503 19 27 27)

 

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn