Zaloguj

Archiwum aktualności

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOT PN

2013-04-15

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie  Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego, które odbędzie się w dniu 19.04.2013 r. I termin - godz. 1700, II termin - godz. 1715
w Zajeździe Myśliwskim w Wiknie.

 

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 

 

 

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór protokolanta zebrania
  4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
  5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
  6. Przyjcie protokołu z dnia 20.06.2012r.
  7. Przyjęcie Uchwał w sprawach

-         Przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2012r. (Uchwała Nr I/01/13)

-         Zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. (Uchwała Nr I/02/13)

-         Uchwalenia zmian Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego  (Uchwała Nr I/03/13)

-         Zmiany siedziby Stowarzyszenia (Uchwała Nr I/04/13)

-         Nadania godności honorowego prezesa Stowarzyszenia (Uchwała Nr I/05/13)

-         Przyjęcia planu działalności Stowarzyszenia roku 2013 (Uchwała Nr I/06/13)

-         Przyjęcie budżetu na rok 2013 (Uchwała Nr I/07/13)  

    8. Wolne wnioski

    9. Zakończenie zebrania

                                                                                                  Zarząd

Lokalnej Organizacji Turystycznej

Powiatu Nidzickiego

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn