Zaloguj

Spotkania LOTPN

Walne

2017-06-10 | Wyświetleń: 689

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie  Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego,

które odbędzie się w dniu 21.06.2014r. (środa) I termin - godz. 17.00, II termin - godz. 17.15

w Zajeździe Myśliwskim w Wiknie.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku zebrania
3. Wybór protokolanta zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
6. Przyjcie protokołu z dnia 22.06.2016r.
7. Przyjęcie Uchwał w sprawach
 Uchwalenia zmian Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego  (Uchwała Nr I/01/17)
 Przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2016r. (Uchwała Nr I/02/17)
 Zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (Uchwała Nr I/03/17)
 Wysokości składek członkowskich i wpisowego. (Uchwała Nr I/04/17)
 Przyjęcia planu działalności Stowarzyszenia roku 2017 (Uchwała Nr I/05/17)
 Przyjęcie budżetu na rok 2017 (Uchwała Nr I/06/17)
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania
                                                                    Zarząd LOT PN

Po zebraniu planowany jest poczęstunek (kawa, herbata, obiad) dla członków LOT PN i osób towarzyszących.
Przewidziana jest składka na poczęstunek  po 40 zł od osoby.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne Zebrania Członków LOT PN telefonicznie do
dnia 19 czerwca 2014r. do godziny 15.00!
(Renata Żbikowska -  tel. 503 19 27 27)

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn