Zaloguj

Spotkania LOTPN

Walne zebranie członków 19.06.2015r.

2015-06-01 | Wyświetleń: 1273

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego, które odbędzie się w dniu 19.06.2015r. (piątek) I termin - godz. 1630, II termin - godz. 1645 w Restauracji „U Komtura”

 

 

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku zebrania

3. Wybór protokolanta zebrania

4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

5. Przyjcie protokołu z dnia 26.06.2014r.

6. Przyjęcie Uchwał w sprawach

- Przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2014r. (Uchwała Nr I/01/15)

- Zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. (Uchwała Nr I/02/15)

- Przyjęcia planu działalności Stowarzyszenia roku 2015 (Uchwała Nr I/03/15)

- Przyjęcie budżetu na rok 2015 (Uchwała Nr I/04/15)

- Wysokości składek członkowskich i wpisowego (Uchwała Nr I/05/15)

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie zebrania

 

Zarząd

Lokalnej Organizacji Turystycznej

Powiatu Nidzickiego

 

Po zebraniu około godz. 18.00 planowana jest obiad-kolacja i serwis. Osoby trzecie odpłatnie 25 zł od osoby.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne Zebrania Członków LOT PN telefonicznie do

dnia 12 czerwca 2015r. do godziny 10.00!

(Renata Żbikowska - tel. 503 19 27 27)

R. Ż.

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn